הסכם שימוש אפליקציית סריקה

תאריך עדכון אחרון 21 נובמבר 2021

הקדמה

 • חברת איי-פקט בע"מ ("החברה" או "אנחנו"), מאפשרת למשתמש (כהגדרתו מטה) לסרוק מסמכים באמצעות "bizibox לסריקת מסמכים" אשר זמינה למשתמש הן בפורטל האינטרנטי של החברה והן ביישומון (ביחד, יקראו הפורטל האינטרנטי והיישומון "האפליקציה").
 • השימוש באפליקציה והשירותים הניתנים ו/או שיינתנו בה ו/או באמצעותה כפופים גם למדיניות הפרטיות, מדיניות האחריות הכללית ו-מדיניות הקניין הרוחני והשימושים אסורים של החברה והסכם רישיון השימוש בתוכנת bizibox לרו"ח ויועצי מס (ביחד יקראו תנאי הסכם רישיון זה, מסמכי המדיניות והסכם רישיון השימוש בתוכנת bizibox לרו"ח ויועצי מס "תנאי הרישיון" או "ההסכם").
 • אישור תנאי הרישיון מהווים את הסכמתך ומודעותך לתוכנם וכן את והתחייבותך לפעול בהתאם ובכפוף להם.
 • הינך רשאי לסיים את ההסכם בכל רגע נתון וזאת באמצעות שליחת הודעה לחברה בכתובת service@bizibox.biz לאחר קבלת הודעתך, החברה תחסום את גישתך לאפליקציה באופן מידי.
 • עליך לדעת כי תנאי הרישיון עלולים להשתנות. אנו ניידע אותך ונבקש את הסכמתך לכך בעת שינויים מהותיים בהסכם ע"י "פופ-אפ" אשר יופיע בעת הכניסה לאפליקציה.
 • האמור בתנאים אלה מתייחס באופן שווה לנשים וגברים, והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות. כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בפרשנות תנאי הרישיון.

מי רשאי להשתמש באפליקציה

 • לתשומת ליבך כי השימוש באפליקציה מוגבל אך ורק למשתמש אשר נתן את הרשאתו המפורשת לרו"ח ו/או יועץ המס שלו ("רו"ח") לעשות שימוש בתוכנת bizibox לרו"ח ויועצי מס לצורך מתן שירותי הנהלת חשבונות וייעוץ מס עבורו ("אתה" או "המשתמש"). בכך, המשתמש והשימוש בנתוניו כפוף לתנאי הסכם רישיון השימוש בתוכנת bizibox לרו"ח ויועצי מס ("הסכם רו"ח"). במידה ואינך מסכים לשימוש כאמור, נא הודע לנו מידית על כך באמצעות שליחת הודעה לחברה בכתובת service@bizibox.biz.

רישיון השימוש באפליקציה

 • במהלך תקופת ההסכם, בכפוף לכל דין, לנכונות הצהרותיך ומילוי כלל התחייבויותיך על פיו, החברה מעניקה לך בזאת רישיון שימוש מוגבל (כלומר, הרישיון ניתן לביטול, בלתי-ייחודי, בלתי ניתן להעברה, ולא ניתן להעניק בו רישיונות-משנה) באפליקציה ("הרישיון" או "רישיון השימוש").
 • מובהר בזאת כי החברה תהיה זכאית להעניק לכל צד שלישי אחר רישיון זהה או דומה לרישיון השימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי.

השימוש באפליקציה

 • באמצעות האפליקציה תוכל לסרוק מסמכים כגון קבלות, חשבוניות, צילומי צ'קים וכד' ("מסמכים פיננסיים"), לרכז אותם בארכיון פיננסי ייעודי ולהעבירם באופן מקוון לרוה"ח או יועץ המס שלך.

הצהרת המשתמש

באישורך והסכמתך לתנאי הרישיון, יש בכדי להוות את הצהרתך להיבטים הבאים:

 • קראת את הסכם המייצגים, אתה מודע לתנאיו ואתה מעניק בזאת הרשאת שימוש בנתוניך כמפורט בו וכנדרש כתנאי סף בהסכם זה.
 • לא קיימת כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותך בתנאי הרישיון ו/או בביצוע התחייבויותיך על פיהם ו/או ביחס לשימושך באפליקציה.
 • שימושך באפליקציה יעשה בכפוף לאמור בתנאי הרישיון ובהתאם לכל דין (לרבות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו).

כללי

 • מטעמי אבטחת מידע נדרש כי שימושך באפליקציה יעשה בשם משתמש וסיסמה אישיים.
 • השימוש באפליקציה אינו תחליף להפעלת שיקול דעתך העצמאי. יובהר כי אין לראות בהענקת הרישיון בכדי לספק לך או לצד ג' ייעוץ מכל סוג.
 • תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים.
 • סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם תנאי הרישיון תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

פניה לחברה

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאי השימוש, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: service@bizibox.biz או בצור קשר דרך אתר החברה https://bizibox.biz/

 

o   קראתי והבנתי את תנאי ההסכם ואני מסכים לכל התנאים המפורטים בהם.

* * *