מדיניות פרטיות אפליקציית סריקה

תאריך עדכון אחרון 07 דצמבר 2021

תודה על שבחרת להשתמש באפליקציית הסריקה שלנו. כאמור בהסכם רישיון שימוש באפליקציה לסריקת מסמכים ("ההסכם" ו"האפליקציה" בהתאמה), השימוש באפליקציה כפוף בין השאר למדיניות הפרטיות בפורטל ובאפליקציה, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. ביטויים אשר לא הוגדרו במדיניות הפרטיות, תהא להם משמעות הזהה למשמעותם בהסכם, לרבות הסכם רישיון השימוש בתוכנת bizibox לרו"ח ויועצי מס (להלן יוגדר במדיניות פרטיות זו כ"הסכם רו"ח").

על מי חלה המדיניות?

מדיניות זו חלה  על משתמשים אשר נתנו הרשאתם המפורשת לרו"ח ו/או יועצי המס לעשות שימוש בתוכנת bizibox לרו"ח ויועצי מס (להלן תוגדר במדיניות פרטיות זו כ"תוכנת רו"ח") לצורך מתן שירותי הנהלת חשבונות וייעוץ מס להם (להלן: "אתה").

הסכמה

 • מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה מהווה הסכם משפטי מחייב ואכיף בינך לבין החברה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא אותה בקפידה רבה.
 • בעצם השימוש המבוצע בנתוניך באפליקציה, בין אם על ידך ובין אם ע"י משתמש לו סיפקת את נתוניך לרבות רו"ח ו/או יועץ מס ("מורשה מטעמך"), הינך מצהיר כי קראת והבנת את מדיניות הפרטיות, כי ניתנה לך האפשרות לעיין בה, וכי הינך מסכים לכל התנאים המפורטים בה.
 • אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה ו/או מכל שימוש באפליקציה בכל אופן ו/או להודיע זאת למורשה מטעמך.

איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף במסגרת המידע המוזן לאפליקציה?

  • הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי").
  • מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שתשתמש באפליקציה, ואינו מאפשר את זיהויך.
  • מידע לא אישי, כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמש באפליקציה, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו באפליקציה, את זהות מערכת ההפעלה, זרם הקשות (click-stream), רזולוציית מסך המכשיר ממנו מתבצעת הגישה לאפליקציה וכיוצ"ב.
  • הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אישי מזהה. ככלל, בהסכמתך למדיניות זו, אתה מאשר לנו להשתמש בכל הנתונים והמידע אשר בהם אתה ו/או מורשה מטעמך ביצע/ת בהם שימוש מכל סוג (כהגדרתם בהסכם רו"ח), הן במסגרת ה"שימוש באפליקציה" ובפורטל (ר' פירוט בהסכם) והן במסגרת "רישיון השימוש בתוכנה" ו"השימוש בתוכנה" (ר' פירוט בהסכם רו"ח) (להלן: "מידע אישי"). אינך מחויב למסור מידע אישי.
  • המידע האישי, מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ו/או את מושא הנתונים ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.
  • המשתמש מספק באופן אוטומטי בהתאם לרשת או למכשיר בהם מבוצע השימוש. מידע זה נאסף בין השאר על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.
  • בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על-ידי המשתמש באופן מודע ומרצונו החופשי במהלך השימוש באפליקציה. מידע זה כולל בין היתר מידע המצוי ב"מסמכים פיננסיים" (כהגדרתם בהסכם), את ה"נתונים" (כהגדרתם בהסכם רו"ח), וכן כל מידע המתקבל עם ו/או עקב השימוש באפליקציה ו/או באמצעות תוכנת רו"ח ,וכן כל תוצר שהופק באמצעותן.
  • כחלק מהשימוש באפליקציה, כל משתמש נדרש בפתיחת חשבון אישי. המידע להלן נאסף במסגרת פתיחת החשבון: (א) כתובת דואר-אלקטרוני; (ב) שם מלא; (ג) מספר ח.פ./ע.מ.; (ד) פרטי חשבון בנק ו/או כרטיסי אשראי; (ה) מספר טלפון סלולארי; (ו) שם משתמש וסיסמת כניסה לפורטל ו/או לאפליקציה; (ז) פרטי אמצעי תשלום (המידע נאסף על-ידי ספקי שירותי סליקה כמפורט להלן); ו- (ח) כל הפרמטרים הנדרשים להתחברות לכל מקורות המידע הפיננסי אשר ברשות המשתמש ו/או מורשה מטעמו אשר ברצונו לקשר לאפליקציה ו/או לתוכנה, לרבות שמות המשתמש והסיסמאות הרלוונטיות לכל אחד ממקורות המידע הפיננסי (לקריאה בלבד וללא אפשרות לביצוע פעולות) .
  • ככל שמשתמש יבחר לעשות שימוש ברכיב איתור החשבוניות והקבלות מתיבת הדואר האלקטרוני המוצע על ידנו ("רכיב איתור חשבוניות מתיבת דוא"ל", או "רכיב האיתור"), השימוש יהא כפוף למדיניות הפרטיות ברכיב האיתור.
  • המידע האישי שמסרת לחברה יישמר במאגר המידע המאובטח של החברה והגישה אליו תהיה מוגבלת בלבד. כמו כן, מידע אודות שימושים ספציפיים שביצעת באפליקציה, ייאסף אף הוא וייחשב כחלק מה-"מידע האישי" כאמור לעיל.
  • כאמור בהסכם, באמצעות האפליקציה תוכל לסרוק מסמכים פיננסיים, לרכז אותם בארכיון פיננסי ייעודי ולהעבירם באופן מקוון לרוה"ח או יועץ המס שלך. ע"מ שתוכל לבצע את השימוש באפליקציה, עליך לתת לנו הרשאת גישה למכשיר בו מותקנת האפליקציה:
  • הרשאה לקבלת Push Notifications – הרשאה זאת מתבקשת על מנת שהמשתמש יוכל לקבל התראות "דחיפה", (ר' פירוט מטה).
  • הרשאת גישה למצלמת המכשיר וגישה לגלריית התמונות, והתקני אחסון וזיכרון במכשיר – הרשאה זאת מתבקשת עבור אפליקציית סריקת המסמכים הפיננסיים ישירות ממכשירך.

  (להלן יחדיו: "המידע")

  • הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו, בין אם ישירות ובין אם ע"י מורשה מטעמך, נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את שירותי האפליקציה וכן הנך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע (אשר יתכן ויירשם בהתאם לדרישות הדין).

שימוש במידע

 • אנו נשתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע הסטטיסטי שנאסף אצלנו לצורך אספקת שירותים, לצורך שינוי ושיפור התכנים, כך שיתאימו לאופי המשתמש, לרבות להעדפותיך ממש, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש באפליקציה.
 • המידע שנאסוף, לרבות באמצעות השימוש בקבצי 'עוגיות' (ראה בהמשך), עשוי לזהות אותך בכל פעם שתיכנס לאפליקציה וכך לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמא בכניסותיך החוזרות לאפליקציה.
 • אנו נשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך, ו/או, במידה ונתת את הסכמתך לכך ע"י סימון V בתיבה המיועדת לכך, לשלוח אליך מדי פעם פרסומות ו/או הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באפליקציה, חידושים בשירותים הניתנים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, בין מטעם החברה ובין מטעם צדדים שלישיים (להלן: "דברי פרסומת").
 • סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך באפליקציה והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב–1982. לתשומת לבך כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור על-ידי מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האפליקציה. זאת, באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור ע"י לחיצה על "הסר" בגוף ההודעה מרגע בו הסכמה זו ניתנת, כל חומר שנשלח אליך מטעם החברה לא יחשב כספאם מכל סוג ומין אשר מהווה או יש בו כדי להוות הפרה של חוק הספאם. אנו נשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ו/או נאגר אצלנו לצרכינו הפנימיים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האפליקציה ופיתוחה, לשיפור המבנה שלה, השירותים הניתנים בה וכד'. לשם כך, עשויים אנו להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש שלך ושל יתר משתמשי האפליקציה באופן שלא יזהה אותך ו/או את יתר המשתמשים באופן אישי.
 • אנו נשתמש במידע שמסרת או במידע שנאסף אצלנו לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים המוצעים באפליקציה, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות זו ו/או בתנאי השימוש.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

 • החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באפליקציה, תדירות השימוש בהם, מקורות הגישה של המשתמשים אליהם וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

מסירת מידע ואיסוף המידע

 • המידע שמסרת לחברה ישמר במאגר המידע של החברה (להלן: "מאגר המידע").
 • בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת בעת הרישום, תתבקש לעדכן את הנתונים בחשבון המשתמש שלך באפליקציה.
 • המידע הסטטיסטי הנאסף בעת השימוש באפליקציה על-ידינו מכיל רק את המידע הנחוץ לנו לצורך מתן השירותים ושיפורם. אנו נעשה במידע זה שימוש בכפוף למדיניות הפרטיות המפורטת להלן ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").
 • מידע אישי – החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:
 • במידה והחברה ביקשה את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך המפורשת לכך;
 • במקרה שתפר את ההסכם;
 • במידה ויתקבל צו מבית משפט או מכל ערכאה מוסמכת אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באפליקציה לחברות אחרות הקשורות לחברה, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותיה עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • במידה ומסירת המידע האישי הינה לעובדים המוסמכים של החברה ו/או לשלוחים מטעמה ו/או לפועלים מטעמה, והיא במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ותפעול הפורטל ו/או האפליקציה;
 • במידה ומסירת המידע נעשית עפ"י דין.
 • מידע סטטיסטי – החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים איתם בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים המוצעים באפליקציה, לפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה.

"עוגיות" (Cookies) ואחסון מקומי

 • בשעת השימוש באפליקציה, החברה או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" ו-Flash (או טכנולוגיות דומות), המאחסנת מידע מסוים במכשיר של המשתמש, מאפשרת לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה.
 • העוגיות נדרשות בין השאר לצורך תפעול האפליקציה באופן שוטף, ובכלל זה, בכדי לאסוף נתונים אודות הרגלי השימוש באפליקציה ולזהות דפוסי משתמשים, לאימות פרטים, להתאמת להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
 • עוגיות ניתנות למחיקה. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, או אם ישנה את המאפיינים של Flash, החוויה המקוונת של המשתמש עלולה להיות מוגבלת.

זכות עיון במידע

 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על-ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על-ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 • בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על-פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש להחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באפליקציה – יוסיף להישמר בהחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה להחברה לפעול כאמור.

"הודעות Push"

 • החברה מיישמת ו/או עלולה ליישם בעתיד, במסגרת השימוש באפליקציה, שירות הודעות בדחיפה (להלן: "הודעות ה-Push") המאפשר לשלוח התראות וצלילים אף אם האפליקציה איננה פעילה, זאת, דרך שרתי מערכת ההפעלה של המחשב בו מבוצע השימוש באפליקציה.
 • יתכן, כי במסגרת השימוש באפליקציה, תישלחנה, מעת לעת, למחשבך הודעות Push באמצעותן תוכל להתעדכן אודות מוצרים ושירותים נוספים שהחברה סבורה כי אתה עשוי למצוא בהם עניין, וכן לקבל מידע נוסף אודות החברה ושירותיה. הודעות ה-Push תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על-ידי החברה.
 • הינך מצהיר כי ידוע לך שהודעות ה-Push עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ-"דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008, והינך רשאי לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל את הודעות ה-Push, כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותך.

שירותי צדדים שלישיים

 • אנו רשאים להשתמש באפליקציה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף במסגרת הפורטל ו/או האפליקציה. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר, Google Analytics, אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובות: https://www.google.com/policies/privacy , את חברת SendGrid אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובות https://www.twilio.com/legal/privacy וחברת קארדקום בע"מ, אשר פרטים בנוגע למדיניות הפרטיות שלה ניתן למצוא בכתובות: http://www.cardcom.co.il/MainPage.aspx.
 • יחד עם זאת, לחברה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.

שינויים במדיניות הפרטיות

 • החברה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר.
 • דף זה זמין בכל עת בפורטל/ אפליקציה במסך הגדרות בטאב "החשבון שלי".
 • במידה ויהיו שינויים מהותיים בתנאי ההסכם נעדכן על-ידי הודעה בפורטל/ אפליקציה במסך הגדרות בטאב "החשבון שלי", והמשך השימוש שלך במוצר לאחר תאריך העדכון יהווה הסכמה לכך שהשינויים יחייבו אותך.
 • כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מידי והמשך השימוש שלך באפליקציה לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.

שאלות

 • במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו ב”צור קשר” דרך האתר https://bizibox.biz או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: service@bizibox.biz. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.