ביזיבלוג

מה זה היוון תזרים מזומנים עתידי

היוון תזרים מזומנים

עסקים רבים מחפשים משקיע שימנף את העסק שלהם. אבל לפני שפונים למשקיעים, חשוב להבין מה הם בודקים על מנת לגבש החלטה האם להשקיע בעסק.

נושא קריטי הוא תחשיב היוון תזרים מזומנים עתידי. קיימים מודלים שונים לחישוב היוון תזרים מזומנים, אבל לרוב בחישוב של היוון תזרים מזומנים נהוג להשתמש במודל DCF, שנחשב למודל הנפוץ ביותר להערכת השווי של העסק.

זהו מודל תזרימי מזומנים מהוונים, ראשי תיבות של Discounted Cash Flows. מדובר במודל פיננסי היוצא מנקודת הנחה כי שווי העסק נגזר מסכום תזרימי המזומנים שהוא עתיד לייצר.

המודל נחשב לאפקטיבי במיוחד ומשקיעים רבים משתמשים בו, ביניהם וורן באפט האגדי. בשיטה זו מתייחסים לתזרים מזומנים עתידי וכן לשיעור ההיוון. ניתוח DCF מעוניין להסיק מהו שווי העסק כיום, על סמך תחזיות של כמה כסף העסק עתיד לייצר. המודל מסייע למשקיעים לאמת את הנתונים שמפרסם העסק בדבר התזרים ולהבין גם אילו גורמים ישפיעו על צמיחת העסק בעתיד , כולל שיעור ההיוון שנובע משיעור הריבית. משקיעים רבים קובעים את שיעור ההיוון על פי התשואה שהם מצפים לקבל מהשקעה חלופית.

הפעילות קובעת

השיטה של חשוב תזרים מזומנים חופשי שנובע מפעילות מבוססת על הערכת שווי הפעילות של החברה, כלומר, היוון של מזומנים תפעוליים. המשקיעים שבוחרים בשיטת היוון זו, עורכים תחזית של זרמי מזומנים תפעוליים כאשר חשוב להבחין בין רווח תפעולי חשבונאי לבין רווח של פעילות. כמו כן, משקללים את המיסים השוטפים שיש לשלם בכל שנה על הרווח התפעולי. במסגרת שיטה זו, מחשבים את שווי הפעילות באמצעות היוון תזרימי מזומנים תוך שימוש במחיר ההון המשוקלל. לאחר מכן מוסיפים בשווי הפעילות את שווי הנכסים העודפים – דהיינו נדל"ן להשקעה או פיקדונות. בתהליך החישוב מבצעים כמובן התאמות שונות – הוספת פחת, הפחתת ההשקעות ההוניות והפחתת ההשקעה בהון חוזר תפעולי כדי להבין מהו תזרים המזומנים התפעולי.

ניתן להשתמש בתהליך החישוב במחשבון היוון תזרים מזומנים אינטרנטי לחישוב הערך העתידי. המחשבונים מבוססים על הזנה של פרמטרים שונים דוגמת השקעה חודשית, ריבית שנתית באחוזים, חישוב צבירה (חודשי, רבעוני, חצי שנתי או שנתי), הערך הנוכחי של העסק ומספר השנים – כלומר, לאיזו תקופה אנחנו רוצים לחשב את הערך של תזרים המזומנים העתידי. קיימים מחשבוני היוון תזרים מזומנים דיגיטליים שיאפשרו לכם לבצע חישובים בצורה פשוטה יותר.

היוון הכנסות היא פעולה חיונית במיוחד כאשר מתייחסים לפוטנציאל ההכנסות של העסק כעסק חי. המטרה בתהליך היא כאמור להבין כמה יהיה שווה העסק בעתיד ושיטת היוון הכנסות פרקטית מאוד למשקיעים. חשוב מאוד לנהל את תזרים המזומנים ביד רמה כל עת על מנת להגיע למצב שתזרים המזומנים יציב והעסק אטרקטיבי יותר להשקעה בעיני משקיעים. עסק עם תזרים מזומנים חיובי שימשוך משקיעים.