ביזיבלוג

היבטים מקצועיים המשפיעים על תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הוא תחשיב שמשקף לכל בעל עסק את ההכנסות וההוצאות שלו. דהיינו, מהו הסכום שעתיד להיכנס לחשבון עסק או לצאת ממנו.
היבטים מקצועיים המשפיעים על תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הוא תחשיב שמשקף לכל בעל עסק את ההכנסות וההוצאות שלו. דהיינו, מהו הסכום שעתיד להיכנס לחשבון עסק או לצאת ממנו. ניהול נכון של תזרים מזומנים יוביל לתמונת מצב פיננסית עתידית של העסק, דבר שיקל על החלטות ותכנונים עסקיים שונים ויאפשר לבעלי העסק לשלם במזומן על התחייבויות שוטפות חודשיות של העסק. ניהול נכון ומושכל של תזרים מזומנים הוא "שביל הזהב" לצמיחתו והתרחבותו של העסק.

מתכננים את הדברים בצורה נכונה – פירעון מול התחייבות

אחת הבעיות העיקריות של עסקים רבים היא אי התאמה בין תאריך פירעון התשלום מהלקוח לבין תאריך גביית התשלומים השונים של העסק. התקבולים העיקריים של העסק הם אלו שמתקבלים כתמורה עבור השירותים והמוצרים השונים שהעסק מכר ללקוח ומכל מיני השקעות חיצוניות חכמות של העסק.

התשלומים העיקריים של העסק הם אלו אותם העסק משלם בעבור הפעילות העסקית שלו, עבור הוצאות של רכש וציוד ובצורת החזר סכום חודשי עבור כל מיני הלוואות מימון אותם הוא לקחת מהבנקים ו/או חברות חוץ בנקאיות. תכנון נכון של כל אלו, כמו למשל קיצור תקופת אשראי של שוטף פלוס עבור הלקוחות, ישפיעו במידה ניכרת על תזרים המזומנים של העסק.

תזרים מזומנים

הלוואות וגיוס כספים – בודקים מדי תקופה

כל בעל עסק צריך לקחת בחשבון שהוא יצטרך לשאת בהוצאות שונות שישפיעו על תזרים המזומנים של העסק מדי חודש בחודשו. חשוב להקפיד לשים לב להוצאות הקבועות של העסק, ללקוחות הארעיים של העסק שמספקים הכנסה חד פעמית ולכל מיני שינויים בכלכלה העולמית שמובילים את הבנקים וחברות האשראי לפתוח מסלולי אשראי והלוואות חדשים שיכולים להועיל לבעלי העסק יותר ממסלולי ההלוואות הקיימים שלהם.

בדיקה תקופתית תועיל לעסק ותוביל את בעליו למסקנה האם הוא יהיה מעוניין בפעולת מיחזור הלוואה וחתימה על הלוואה חדשה. המשמעות של פעולה זו יכולה להיות חסכון משמעותי ביותר בסכומי ההלוואה החודשיים אותם העסק מחזיר לבנק מדי חודש.

תזרים מוזמנים לעסק

להלן מספר טיפים חשובים נוספים לניהול נכון של תזרים העסק

תכנון נכון של תקציב

בניית תקציב שנתי יאפשר התנהלות נכונה של העסק. בניית התקציב תמיד צריכה להתבסס על נתוני העבר הפיננסיים, צפי הכנסות והוצאות ועוד. כל אלו יובילו לתכנון נכון של התקציב העתידי של העסק.

העברות כספים

חשוב לקחת בחשבון שפעולת העברות כספים מאניגרם משמע פעולת העברת מזומנים מהירה והעברות בנקאיות שונות, דבר שיכול להשפיע בצורה ניכרת על תזרים המזומנים לאותה תקופה.

קיצור תקופת אשראי

ניתן להחליט על קיצור תקופת האשראי של הלקוחות הקבועים של החברה. כלומר, לעדכן שמעתה התשלום יהיה על פי שוטף פלוס שלושים במקום שוטף פלוס שישים, מתכונת תשלום שהייתה נהוגה בעבר.

מערכת ניהול חשבונות יעילה

התייעלות על ידי שימוש במערכת אוטומטית לניהול חשבונות. מערכת שמאפשרת שליחת מסמכים חשבונאים ישירות לדואר האלקטרוני של הלקוחות, דרישות תשלום ועוד.