ביזיבלוג

ההבדל בין ניהול תזרים מזומנים לניהול תקציב

ההבדל בין ניהול תזרים מזומנים לניהול תקציב

בניהול עסק חשוב להבין את ההבדלים בין ניהול תזרים מזומנים לניהול תקציב. אומנם יש ביניהם קווי דמיון מסוימים, אבל מדובר בשני תחומי ניהול שונים זה מזה וכדאי להקדיש תשומת לב ייחודית לכל אחד מהם.

מהו ניהול תקציב

תקציב הוא כלי פיננסי המבוסס על יעדים ברי השגה, סוקר את המשאבים שעומדים לרשות העסק. ההכנסות וההוצאות המשוערות. ניהול תקציב נועד לתכנון שנתי מוגדר וברור של פעילות העסק. כמו למשל, הקצאת כספים לפעילות החברה מגיוס עובדים ועד פעילות של שיווק ופרסום. הוא סוג של "מפת דרכים" לניהול העסק, אבל הוא לא מתייחס כמו ניהול תזרים רק לתנועות של כסף אלא לכלל הפעילות והמשאבים של העסק, כמו הון אנושי.

ניהול תקציב מבוסס על הכנסות משוערות והוצאות עתידיות ומהווה את הבסיס לתוכנית העבודה של כל עסק.  יעדי הביצוע נקבעים לפי ניהול התקציב וכיצד התבצעה הפעילות העסקית בפועל.

דו"ח תקציב יתעד כמה תקציב הושקע ובמה ואילו פערים חלו בין התכנון המקורי של התקציב למה שבוצע בפועל. חשוב שתתקיים בקרה תקציבית לאורך זמן, כדי לא לחרוג בפעילות העסקית מהתקציב המקורי.

ניהול תזרים מזומנים

מהו ניהול תזרים מזומנים

תזרים מזומנים מתייחס למקורות הפיננסיים הזמינים שייעשה בהם שימוש בעסק. ניהול תזרים מזומנים מתמקד בכספים שנכנסים ויוצאים מהעסק. כלומר, הוא מבוסס על המעבר של כסף ממקום למקום – אל ומחוץ לעסק מתוך ראייה לטווח ארוך. דו"ח תזרים מזומנים מקנה מעקב אחר המזומן ומחייב היערכות מבעוד מועד לקראת בעיות תזרימיות. כלומר, הוא משקף זמינות של מזומנים ואת המסוגלות של העסק לממן פעילות פיננסית כפי שהוגדרה בתקציב.

ניהול תקציב ותזרים בתוכנה לניהול פיננסי

ברגע שבונים תקציב קל יותר להבין מהי פעולת המזומנים האופטימאלית. מסתבכים בניהול תקציב וניהול תזרים? הטכנולוגיה מסייעת לכם בניהול העסק! תוכנה לניהול תזרים מזומנים מהווה כלי פיננסי חשוב ומאפשרת גם ניהול תקציב, כיוון שאלה שזורים זה בזה. כאשר מייצרים תחזית כמה שיותר מדויקת בנוגע לתקציב ובנוגע לתזרים מזומנים – הפעילות העסקית תהיה תקינה ויציבה יותר.

התוכנה מתממשקת עם כל המקורות הכספיים, שולחת התראות בזמן אמת ומייצרת בקרה תקציבית על כספי העסק. תוכלו לקבל החלטות פיננסיות מוצלחות יותר מבלי להיקלע לסיכון תקציבי או לסיכון תזרימי.