ביזיבלוג

איך חוק המזומנים ישפיע על העסק שלכם

איך חוק המזומנים ישפיע על העסק שלכם

הסיטואציה הבאה אולי מוכרת לכם: נכנס לקוח, מבקש לשלם במזומן בעסקה גדולה מאוד ומבקש הנחה בתמורה לכך שלא תפיקו חשבונית קבלה. הסיטואציה הזאת עשויה לסבך בעלי עסקים רבים המתפתים לעסקאות במזומן על מנת להתחמק מתשלום מיסים. המדינה שמודעת לכך שכסף שחור עובר מתחת לשולחן בתדירות גבוהה מדי חוקקה חוק חדש, שתפקידו לצמצם באופן משמעותי את השימוש במזומן.

חוק המזומן הנכנס לתוקף ב-1 בינואר 2019 והוא מציב סדרה של הגבלות על השימוש במזומן. החוק חוקק בעקבות הממצאים של ועדת לוקר לפיה, חמישית מכלל הפעילות הכלכלית במדינת ישראל מבוצעת "בשחור".

כתוצאה מכך, חלק גדול מהאוכלוסייה אינו שותף לעול המס, כיוון שמזומן הוא "אנונימי" וקשה מאוד לאתר או לעקוב אחר תנועות של מזומנים.

עם כינון חוק זה מקווים המחוקקים שיעלה השימוש באמצעים כספיים שניתנים לתיעוד ומעקב כמו העברות בנקאיות, תשלום בכרטיסי אשראי או אמצעים אלקטרוניים – מפייפאל ועד אפליקציות להעברת כספים. ברגע שיש מעקב ופיקוח אחר מזומן ניתן לפקח ולבצע בקרה גם על תשלומי המיסים.

אז מה קובע החוק וכיצד הוא רלוונטי לפעילות הפיננסית שלכם?

  • החוק מגביל עסקאות מזומן ומבחין בין עסקאות עם אדם פרטי ועוסק. בעסקאות עם עוסק מעל 11,000 ₪ – ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 11,000 ₪, לפי הנמוך מבינם ובעסקאות בין אנשים פרטיים בסכום של מעל 50,000 ₪ – ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 50,000 ₪, לפי הנמוך מבינם.
  • כבר לא תוכלו לקבל צ'ק פתוח מלקוחות. על פי חוק המזומן, חל איסור מוחלט על שימוש בצ'ק פתוח למעט בעזקה בין אנשים פרטיים וגם במקרה זה, רק בסכום של עד 5,000 ₪. בכל הנוגע להסבת המחאה, על פי החוק מותר להסב המחאה בסך של 10,000 ₪ ומעלה פעם אחת בלבד.
  • חובת תיעוד המזומנים מודגשת היטב בחוק. יש לעקוב אחר פעולת המזומנים ולתעד את אמצעי התשלום באמצעותו שולם התשלום או התקבל תקבול.
  • החוק מתייחס גם לעורכי דין ולרואי חשבון ואוסר עליהם לקבל במסגרת שירות עסקי סכום במזומן העולה על 11,000 ₪ מעוסק ומעל 50,000 מאדם שאינו עוסק, לכל שירות עסקי. לפי החוק המזומן "שירות עסקי" מתייחס לקנייה, מכירה או חכירה.

ומה העונש?

חוק המזומן קובע גם מה יהיה העיצום הכספי או המנהלי לגבי מי שעובר על החוק. שיעור העיצום הכספי הוא פונקציה של סכום ההפרה. כלומר, אם סכום ההפרה הוא עד 25,000 ₪, הרי ששיעור העיצום יהיה כ-15% מסכום ההפרה. העונשים על מי שייתפס בהפרת חוק המזומן ינועו מקנס כספי כבד ועד ריצוי מאסר בפועל.

חוק המזומנים מעלה את החשיבות שיש למערכת ניהול תזרים מזומנים כמו bizibox המאפשרת לכם לעקוב אחר תנועת המזומנים הנכנסת לעסק ויוצאת ממנו וכך לבחון שכל עסקה תועדה ולא עברה בסכום את מגבלת החוק. שנו הסכמים עם לקוחות וספקים לתשלומים באמצעים אחרים שאינם במזומן ונסו להפריש כספים כך שיהיו לכם למרות העברות כספיות בדרכים אחרות מספיק מזומן בקופת העסק.