ביזיבלוג

חישוב החזרי מס על פי החשבונות השנתיים

מעקב פיננסי לעסק

תקנות המס במדינת ישראל מאפשרות לכל אחד ואחת מביניכם (שכיר ועצמאי כאחד), להגיש בקשה לקבלת החזר מס הכנסה בכל אותם מקרים בהם יתברר כי לאורך שנת המס שילמתם מס הגבוה מזה אותו הייתם אמורים לשלם. את תשלומי ההחזר ניתן לדרוש בגין תקופה של עד שש שנים לאחור וזאת במסגרת הליך הגשת בקשה לבדיקת זכאותכם לקבלת החזרי מס.

כידוע, במדינת ישראל גובה המס אותו אתם נדרשים לשלם על הכנסותיכם החודשיות נקבע ומחושב על בסיס שנתי, כאשר התשלום בפועל משולם מדי חודש באמצעות מקדמות מס לעצמאיים שביניכם או באמצעות תלוש השכר לשכירים שביניכם.

שכירים ובעלי עסק עצמאים

החזר מס הכנסה לשכירים ותשלומי החזר מס לבעלי עסק עצמאים, נקבע בין היתר בהתאם לשינויים כאלו ואחרים אותם חוויתם לאורך שנת המס במהלכה שילמתם בפועל את המס הקבוע לכם.

שינוים אלו כוללים בין היתר: שינויים במצב המשפחתי במידה והתחתנתם, התגרשתם או נולדו לכם ילדים לאורך שנת המס בגינה אתם מבקשים את תשלומי ההחזר, במקרים בהם החלפת את מקום עבודתם לאורך שנת המס, במקרים בהם אתם מועסקים ביותר ממקום עבודה אחד וטרם ביצעתם הליך תיאום מס, במקרים בהם עברתם להתגורר באזורי עדיפות לאומיים המזכים אתכם בנקודות מס ומקרים נוספים שלגביהם מומלץ להיוועץ עם רואה חשבון או יועץ מס בכל הנוגע לזכאותכם לקבלת החזרי מס הכנסה.

מכיוון שאת חישוב המס ניתן לבצע באופן המדויק ביותר עם סיומה של שנת המס במהלכה נדרשתם לשלם את תשלומי המס אשר נקבעו לכם בתחילתה, בעלי העסקים והעצמאיים שביניכם, יכולים לבחון את זכאותם לקבלת החזר מס הכנסה באמצעות פעולת ניהול חשבונות במסגרתה יש לקחת בחשבון גם את פעולות ניהול תזרים מזומנים לאורך שנת המס המהווים חלק בלתי נפרד מההכנסה וההוצאה השנתית שלכם.

החזרי מס לשכירים באמצעות חברות חיצוניות

שכירים בניגוד לעצמאיים במשק, אינם מחזיקים במערך הנהלת חשבונות לצרכי חישוב החזרי המס להם הם זכאים בסיום שנת המס, ולכן, אחת מהדרכים היעילות ביותר לבדיקת זכאות לקבלת החזרי מס לשכירים הינה באמצעות גורם חיצוני העוסק ומתמחה בנושא. שירותיו המקצועיים של אותו גורם או גוף מקצועי, כוללים בין היתר איסוף מסמכים רלוונטיים הנדרשים לצרכי הגשת בקשות להחזר מס מרשות המיסים וליווי תהליך הגשת הבקשה.

העלות הנדרשת לבדיקה זו נקבעת בהתאם לגובה ההחזר לו תהיו זכאים, כאשר חלק מהגופים ואנשי המקצוע העוסקים בנושא מחייבים אתכם לתשלום מקדים בסך של 200 עד 500 שקלים בתחילת ההליך (ברוב המקרים סכום זה מתקזז מהסכום אותו תדרשו לשלם לאנשי המקצוע עבור השירות לאחר קבלת דמי ההחזר. התעריף המקובל לגביית תשלום עבור שירותי הבדיקה והליווי המקצועי לאורך שלבי הגשת הבקשה להחזרי מס לשכירים נע בין 10 ל-15 אחוזים מגובה ההחזר לו תהיו זכאים.