ביזיבלוג

דברים שחשוב לדעת על חוק מוסר התשלומים

הצעת חוק מוסר התשלומים (חוק שוטף 30) עברה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת והיא עומדת לחולל מהפכה במוסר התשלומים הרעוע שהיה נהוג עד כה במשק ופגע אנושות בעסקים קטנים ובינוניים.
חוק מוסר התשלומים

תזרים המזומנים שלכם נפגע כתוצאה מעיכוב בתשלום לספקים? לא עוד.

הצעת חוק מוסר התשלומים (חוק שוטף 30) עברה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת והיא עומדת לחולל מהפכה במוסר התשלומים הרעוע שהיה נהוג עד כה במשק ופגע אנושות בעסקים קטנים ובינוניים.

הצעת החוק הינה יוזמה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. על פי נתונים שאספה הסוכנות, ממוצע ימי האשראי לעסקים עמד בשנת 2015 על 72 יום ממועד ביצוע העסקה. בפועל, יש גם עסקים שדיווחו על מועדי תשלום לא סבירים כמו 90 ועד 120 ימים מהפקת חשבונית.

אז מה קובע החוק?

על פי החוק, יוגבל מועד התשלום לפרק זמן מוגדר של עד 45 ימים מקבלת החשבונית על ידי הגוף המשלם.

תוך כמה זמן ישלמו לכם?

כעת, עם העברת הצעת החוק, נקבע שמשרדי ממשלה ישלמו שוטף + 30 ובעסקאות בניה ותשתיות שוטף + 70. הרשויות המקומיות ישלמו שוטף +45 ובעסקאות של בניה ותשתיות +90. גופים ציבוריים ובין עוסקים ישלמו שוטף + 45 אלא אם כן נקבע אחרת בחוזה התקשרות לאור אופייה המיוחד של ההתקשרות או אם המועד האחר לתשלום אינו בלתי הוגן באופן חריג.

יש לשים לב, שיש גם חריגות מהמגבלה שנקבעה, למשל בעסקאות המתוקצבות באופן ייעודי על ידי מקור חיצוני.

כיצד החוק מסייע בבעיית תזרים המזומנים?

בשל העיכובים בתשלומים, עסקים קטנים ובינוניים רבים נאלצו לפנות למקורות מימון רבים (ו"נהנו" מתנאי אשראי נחותים בהשוואה לעסקים גדולים) עד שיקבלו את הכסף על עבודתם וכך נקלעו לחובות או לתזרים מזומנים שלילי.

ברגע שישלמו להם במועד שפוי ומוגדר מראש, יוכלו עסקים להיערך כמו שצריך ולשמור על תזרים מזומנים חיובי.

bizibox מציגה תוכנה לניהול תזרים מזומנים מתקדמת וידידותית – למידע נוסף ומחירים לחצו כאן