ביזיבלוג

סיבות להתחיל לתכנן את תזרים המזומנים של העסק עוד בשלבי התכנון

איך פתאום אין כסף בעסק

מהו תזרים מזומנים ומדוע חשוב להתחיל לתכנון אותו עוד בשלבי התכנון וההקמה של בית העסק? על כך ועוד בעמוד שלפניכם

תזרים מזומנים (Cash Flow) הוא מונח חשבונאי המתאר את כלל התנועות הכספיות של בית העסק, והוא בעל חשיבות עסקית רבה מכיוון שהוא מסייע לבעלי עסקים לפתח מודל כלכלי – עסקי המבוסס על הכנסות – רווחים – כסף נזיל (תזרים מזומנים). חשוב לציין שעסקים המתמודדים עם תזרים מזומנים גרוע, עשויים לסבול מקשיים כלכליים המקשים על תפעול בית העסק ברמה השוטפת וחלקם עשויים להגיש למצב מתמשך של צבירת חובות.

תכנון תזרים המזומנים בשלב תכנון בית העסק – מה חשוב לדעת?

בעסקים קיימים, תזרים המזומנים העומד לרשות בעלי בית העסק, יכול לשמש אותם למטרות תפעול שוטף של בית העסק מבלי להידרש להשגת קווי אשראי מעבר לאשראי העומד לרשות בית העסק. כמו כן, תזרים מזומנים חיובי בעסקים קיימים יכול לשמש את בעלי בית העסק למטרות השקעה בפיתוח העסקי של בית העסק ובכך לצמצם את התלות בגורמי מימון חיצוניים.

במסגרת פתיחת עסק, בשלב תכנון העסק, כאשר צפי ההכנסות מהן ניתן להפיק רווחים באמצעותם ניתן לייצר תזרים מזומנים חיובי, כלל הכספים העומדים לרשות בעלי בית העסק מוגדרים כספי השקעה לצרכי הקמה ותפעול של בית העסק בחודשיו הראשוניים. במקרים אלו, קיימת חשיבות רבה להיקף תזרים המזומנים העומד לרשות בעלי בית העסק המגויסים למעשה מהונם העצמי ו/או ממקורות מימון שונים בהם הם מסתייעים לצורך תכנון העסק והקמתו.

מהן הסיבות המרכזיות לתכנון תזרים מזומנים בשלבי תכנון בית העסק?

  1. תכנון מיטבי של המודל העסקי – כל בית עסק חייב לבסס את פעילותו על מודל עסקי כזה או אחר באמצעותו ניתן למנף את פוטנציאל ההכנסות המייצרות אי – אילו רווחים שאת חלקם ניתן להפנות לתזרים המזומנים. כאשר מתחילים לתכנון את התזרים המזומנים בשלבי תכנון בית העסק, ניתן להגדיר בצורה נכונה ומיטבית יותר את היקף ההכנסות הנדרשות לצורך יצירת רווחים משמעותיים המייצרים תזרים מזומנים חיובי ומשמעותי לאורך זמן.
  2. תפעול ראשוני של בית העסק מתוך ההון הקיים ומתוך שיקול דעת כלכלי – בשלבים הראשונים של הקמת בית העסק, בעלי בית העסק נדרשים להוצאות גבוהות, דבר העשוי למצוא אתם עצמם נוטלים יותר ויותר התחייבויות כספיות העשויות להוות "מוקש" עסקי וכלכלי בהתאם ליכולות מימוש הפוטנציאל העסקי של בית העסק. באמצעות תכנון תזרים מזומנים לשלבי תכנון והקמה של בית העסק, תוכלו לפעול מתוך שיקול דעת כלכלי ולכלכל את צעדיכם הראשונים בבית העסק באופן מחושב.
  3. אמצעי לתכנון כספים המיועדים למטרות שונות בתהליך התכנון
  4. אמצעי ליצירת איזון (באלאנס) בהיקף ההוצאות הנלוות לתהליך התכנון וההקמה של בית העסק
  5. אמצעי לרישום כלל ההוצאות הנחוצות לכם לצרכי תכנון בית העסק והקמתו

וזאת לצד סיבות נוספות לתכנון תזרים המזומנים של בית העסק בשלבי פתיחת עסק חדש.