ביזיבלוג

דברים שחשוב לדעת על פנסיה לעצמאים

אולי לא כל העצמאים טרחו במרוצת השנים להפריש כספים לפנסיה, אבל החל מה-1 בינואר 2017 המצב השתנה. החוק החדש, חוק פנסיה חובה לעצמאים, משנה את התנהלות הפיננסית של עצמאים רבים.
פנסיה לעצמאים

אולי לא כל העצמאים טרחו במרוצת השנים להפריש כספים לפנסיה, אבל החל מה-1 בינואר 2017 המצב השתנה. החוק החדש, חוק פנסיה חובה לעצמאים, משנה את התנהלות הפיננסית של עצמאים רבים. לפי החוק, יופחתו דמי הביטוח הלאומי לעצמאים בתנאי שאלה יפרישו לחיסכון פנסיוני בקופת גמל. המטרה היא לייצר רשת ביטחון עבור עצמאים, כך שבסיטואציה של סגירת העסק או בהגיעם לגיל פרישה, יוכלו העצמאים להסתמך על כספים מקופת הגמל.

לפניכם כמה דברים שחשוב לקחת בחשבון וכמובן יש צורך לבצע היתכנות כספית להפרשת כספים לטובת הפנסיה תוך כדי ניהול תזרים מזומנים נכון.

אז מי מחויב לחוק?

חוק פנסיה חובה לעצמאים חל על גילאי 21-60, אך עצמאי שגילו מעל 55 ממועד תחילת החוק אינו חייב בהפרשת הפנסיה וכך גם לא עצמאי שטרם חלפה חצי שנה מהמועד בו נרשם לראשונה כעוסק.

ההטבות שמגיעות לעצמאים

חוק פנסיה חובה לעצמאים כולל כמה הטבות שבהחלט ישפרו את תזרים המזומנים של העסק בהקטנת חובת המס ובתשלומים לביטוח לאומי.

בפועל: דמי הביטוח הלאומי יופחתו מ-6.72% ל-2.87% על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע, ועליית דמי הביטוח מ-11.23% ל-12.85% על החלק העולה על 60%.

הזכאות להטבות מס לעצמאים בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני עולה כתוצאה מהחוק מ-16% מההכנסה המזכה ל-16.5%, זאת באמצעות הגדלת הטבת המס לזיכוי מ-5% ל-5.5%. בנוסף להטבות מס, קרן פנסיה ופוליסת ביטוח מכסה גם במצבים ביטוחיים כמו אובדן כושר עבודה ופטירה.

ניהול פיננסי

כמה כסף עצמאים נדרשים להפקיד לקופת גמל?

עצמאי צריך לקחת בחשבון את הסכום שעליו להפקיד לטובת קופת גמל, כיוון שיהיה לכך ביטוי בניהול תזרים מזומנים של העסק.
חובת ההפרשה לחיסכון פנסיוני עומדת על שיעור של 4.45% על החלק שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק ו-12.25% מהחלק שעולה על השכר בממוצע.

סה"כ שיעורי ההפקדה לעצמאי ממוצע בקופת גמל לא יעלו על 8.5% מהשכר הממוצע במשק.

באמצעות תוכנה לניהול תזרים מזומנים, ניתן לחשב את הסכום המדויק להפקדה ולבחון כיצד ההפרשה משפיעה על תזרים המזומנים השוטף של העסק. מערכת לניהול תזרים מזומנים תעדכן אתכם במצב התזרים כתוצאה מההפרשה וכן תעדכן בהתראות על ההפרשה החודשית ומצב החשבון כתוצאה מההעברה לקופת הגמל.

כמה כסף ניתן למשוך ומתי?

כספי הפנסיה המועברים לקופת גמל מיועדים בעיקר לגיל פרישה, אבל בסיטואציה של "אבטלה", יוכל עצמאי שהפקיד כספים לקופת גמל, למשוך ללא מס 1/3 מהיתרה שצבר בקרן או עד תקרה של 12,230 שקלים.

אחד מהיתרונות של החוק הוא שאין הגבלה על מספר הפעמים שבהם עצמאי רשאי למשוך מהקופה את רכיב האבטלה. לכן, בכל סיטואציה של סגירת עסק ואבטלה, קופת הגמל תשתמש את העצמאי למחיה.

כדי לבצע הפקדות לקרן פנסיה, כדאי להעריך את ההכנסה החודשית או השנתית ובמידה ולא עמדתם בתשלום הנכון שיש להפריש ביחס להכנסות, הרשויות כבר ידאגו לעדכן אתכם בסכום שיש להשלים כדי לקבל את ההטבות שמגיעות לכם.

לסיכום

המעקב אחר ההכנסות ואחר תזרים המזומנים הוא המפתח להתנהלות פיננסית נכונה נוכח חוק פנסיה חובה לעצמאים. אומנם ניתן לבצע תזרים מזומנים בטבלת אקסל אך זו לא מדויקת בהכרח ולא תפיק את התובנות שמערכת ניהול תזרים מזומנים תפיק עבורכם. כשבוחנים כיצד לנהל תזרים מזומנים, חשוב לקחת בחשבון הפקדות חודשיות או הפקדות שנתיות לתוכנית הפנסיוניות ואת ההשלכות שלהן על תזרים מזומנים שהוא הלב הפועם של כל עסק ושל כל עצמאי.