ביזיבלוג

ניכיון שיקים – איך לקבל צ'ק דחוי ולהישאר בחיים

לעסקים רבים יש עיסוק נוסף בנוסף לשירותים והמוצרים המוצהרים שלהם. זה עיסוק שהם לא בחרו בו, הם לא מוסיפים אותו לכרטיסי הביקור שלהם ולמעשה היו שמחים מאוד אם הוא לא היה קיים.
ביזיבוקס תזרים מזומנים

לעסקים רבים יש עיסוק נוסף בנוסף לשירותים והמוצרים המוצהרים שלהם. זה עיסוק שהם לא בחרו בו, הם לא מוסיפים אותו לכרטיסי הביקור שלהם ולמעשה היו שמחים מאוד אם הוא לא היה קיים. עיסוק זה הוא מתן אשראי ללקוחות. כל עסקה אשר מתבצעת באמצעות תשלום דחוי היא למעשה מתן אשראי ללקוח מיום ביצוע העבודה ועד למועד ביצוע התשלום בפועל.

כפי שראינו כבר, חיים ומוות של עסק תלויים בתזרים המזומנים שלו. מצב של תשלומים דחויים מלקוחות מקשה על ניהול התזרים עקב המחסור במזומנים לקניית מלאים ותשלומים לספקים ולעובדים. כפתרון לבעיה נוצר ענף ניכיון הצ'קים.

ניכיון צ'קים

מהו "ניכיון צ'קים"?

העסק פונה עם הצ'קים הדחויים מלקוחות (צ'קים סחירים שאינם "למוטב בלבד") לחברת ניכיון שיקים. זו קונה מהעסק את הצ'קים, בניכוי ריבית ופודה אותו בתאריך הפדיון שלו. פעולה זו מאפשרת לעסק לנהל את תזרים המזומנים בלי להיכנס לחובות או להזדקק לפירעון של ביטחונות בנקאיים.

לתחום ניכיון הצ'קים, יש מוניטין בעייתי. לא פעם שמו נקשר בשוק האפור ובמעשים אלימים ופליליים. לכן מומלץ לפנות רק לחברות בעלות אישור ממשלתי, ונמצאות תחת פיקוח משרד האוצר, על פי חוקים לאיסור הלבנת הון. ניתן גם לפנות לבנקים אשר גם הם מספקים שירותי ניכיון שיקים, אם כי לרוב הם גובים עמלה/ריבית גבוהה יותר.

ניכיון צ'ק דומה להלוואה קצרת מועד שהבנק (או חברת ניכיון צ'קים) נותנים לעסק תמורת ריבית. חשוב שפעולה זו שתרשם במערכת לניהול תזרים המזומנים של העסק. מערכת תזרים המזומנים של ביזיבוקס מזהה את הצ'קים לנכיון (יש לוודא כך הם הוגדרו בבנק) ומציגה את זיכוי הצ'ק כ"הלוואה קצרה".

המאמר נכתב באדיבות: bizibox ניהול תזרים מזומנים