ביזיבלוג

תוכנה לניהול כספים

תוכנה לניהול משרד

אם מובן היום כי גם משפחות צריכות לנהל תקציב באופן שוטף, הרי שברור כי לא רק חברות גדולות צריכות לנהל תקציב, אלה למעשה כל עסק ללא תלות בגודלו. ניהול תקציב הוא תכנית ניהול כספים של גוף לאורך זמן מול התכנית העסקית של מנהלי העסק. ברור כי ניהול תקציב נכון ועמידה בו הם תנאי ליציבות כלכלית של כל עסק.

איך מתחילים?

ראשית יש לתכנן את ההוצאות הנדרשות ולאחר מכן לנסות לכוון את אותן בהתאם לצפי ההכנסות בתקופה מסוימת. סך התקציב יתאר למעשה את סך המשאבים הארגוניים העומדים לרשות המנהלים והעובדים בתפעול העסק, והרבה פעמים מדובר על תחום ההוצאות בלבד, אבל אם יש הכנסות הרי שגם הן צריכות לבוא לידי ביטוי בתכנית ניהול הכספים. כמו כן, התקציב יביא לידי ביטוי את סדר העדיפויות של החברה ביחס ליעדים.

ניהול תקציב מתוכנן בעולם העסקי לרוב לפי רבעונים או ברמה שנתית, אם כי לעיתים התכנון מבוצע לפי פרויקט מסוים. במקביל יש כמעט תמיד תוכנה לניהול תקציב אשר עוזרת בבקרה השוטפת של ניהול הכספים הכולל לפעילות.

תוכנה לניהול הוצאות

תוכנה לניהול תקציב מתקדמת ומקצועית

bizibox מציגה תוכנה לניהול כספים ותקציב, היוצרת סדר וחלוקה ברורה בין אגפים, מחלקות או מגזרים בארגון ולכל אחד גם סדר פנימי עד לתתי הסעיפים הקטנים ביותר. תוכנה לניהול תקציב מתחברת גם לתוכנת הרכש וגם לתוכנת הנה"ח וכך ישנו מידע מלא על כל התקדמות בניצול התקציב לאורך התקופה בה הוא מוקצה.

גמישות מול נוקשות תקציבית

גם במצב של תכנון אופטימלי יש מצבים לא צפויים, לרוב בתחום ההוצאות. לכן בכל ניהול כספים או ניהול תקציב יש לקחת בחשבון חריגות ולתכנן תקציב עם "מרווח" ועודפים. bizibox בתפקיד של תוכנה לניהול תקציב ותוכנת תזרים מזומנים תתריע למנהלים על חריגות בניצול הכספים או בתזמון, לרעה או לטובה.

מאחר ותזרים המזומנים הוא היוצר את החיווי החשוב ביותר למצב הפיננסי של העסק אנו בטוחים כי ביזיבוקס היא תוכנה לניהול כספים המתאימה ביותר לניהול הכספים והתקציב של כל עסק.