ביזיבלוג

ניהול תזרים מזומנים לעסקים ועצמאים

מהו תזרים מזומנים וכיצד ניתן לנהל ולשפר אותו באופן היעיל והממוקד ביותר? מאמר חובה לבעלי עסקים ועצמאים!
ניהול תזרים מזומנים

מהו תזרים מזומנים וכיצד ניתן לנהל ולשפר אותו באופן היעיל והממוקד ביותר? מאמר חובה לבעלי עסקים ועצמאים!

תזרים מזומנים הוא אחד מהגורמים המשפיעים ביותר על הצלחתו של כל בית עסק בטווח הקצר והארוך, ולכן, מומלץ לכל בעל/ת עסק או עצמאי/ת לדעת יותר על אופן ניהול התזרים ועל השיטות היעילות ביותר לשיפור תזרים המזומנים.

מהו תזרים מזומנים?

תזרים מזומנים (Cash Flow) הוא מונח מקצועי מתחם הנהלת החשבונות, המתייחס למעשה לסך כל ההכנסות וההוצאות בבית העסק במהלך פרק זמן כזה או אחר, כאשר התזרים עצמו משקף למעשה את מצבו הפיננסי של בית העסק ומאפשר לבעלי העסק או לעצמאי לעקוב אחר המצב הפיננסי האמיתי של בית העסק בכל רגע נתון.

בשלב זה, חשוב לציין שהמונח תזרים מזומנים אינו מתייחס לכסף מזומן בלבד, אלא לכלל הכספים המופיעים בחשבון הבנק העסקי של בית העסק, לרבות, כספים שהתקבלו (תקבולים) וכספים אשר שולמו (תשלומים). כמו כן, חשוב להדגיש שהתזרים עצמו מתייחס אך ורק לכספים שהתקבלו או שולמו בפועל, ולכן, הפקת חשבונית ורישום צפי הכנסות על בסיס חשבוניות שהופקו, הן פעולות המשפיעות עומנם על הרווח העתידי של בית העסק, אך הן אינו רלוונטיות לתזרים המזומנים כל עוד לא בוצע גבייה בפועל.

בדו"חות החשבונאיים, תזרים המזומנים מופיע בדו"ח נפרד הידוע בשם: דו"ח על תזרימי מזומנים, כאשר סעיפי הדו"ח כוללים אך ורק תנועות שהתבצעו בפועל במזומן, ובכך, דו"ח זה שונה במהותו מדו"חות חשבונאיים אחרים דוגמת דוח רווח והפסד.

חשוב לדעת: תזרים המזומנים משמש לצרכי תכנון תקציבי, ניהולי, חישוב רווחיות והיבטים פיננסיים נוספים העשויים להשפיע באופן ישיר על המשך קיומו של בית העסק, כאשר תזרים מזומנים גרוע עשוי להעיד על כך שבית העסק מתמודד ממחסור בכסף נזיל, והדבר עשוי להקשות על השמך פעילותו של בית העסק עד לכדי פשיטת רגל.

אם כך, מהו דו"ח תזרים מזומנים?

כפי שציינו לעיל, דו"ח על תזרימי מזומנים הוא חלק בלתי נפרד מהדוחות החשבונאיים שנועדו לצרכי בירור מצבו הפיננסי של בית העסק, ולכן, דו"ח זה, הוא בעל חשיבות מכרעת עבור כל סוגי העסקים בכל סדר גודל, לרבות, עסקים קטנים ובינוניים ועצמאים יחידים ואף לעוסקים פטורים.

הדו"ח עצמו כולל בתוכו את כל סוגי התשלומים והתקבולים של בית העסק, לרבות תקבולים ו/או תשלומים אשר היו אמורים להתקבל או להיות משולמים על ידי בית העסק וטרם בוצעו אף שמועדם חלף. בשלב זה, חשוב לציין שניתן לערוך דו"ח תזרים מזומנים בהתייחס לתקופת זמן מוגדרת מראש ולהציג את השינוי ביתרות המזומנים בין תחילת התקופה לסוגה.

מבנה הדו"ח

דוחות תזרימי מזומנים הינם בעל מבנה אחיד המחולק למעשה לשתי קטגוריות, חלק ראשון תחת סעיף תקבולים וחלק שני תחת סעיף תשלומים.
תחת סעיף תקבולים מופיעים:

 • כלל התקבולים (הכנסות) אשר התקבלו בבית העסק בתמורה לפעילותו העסקית
 • כלל התקבולים אשר התקבלו מהשקעות חיצוניות בעסק
 • הלוואות אותן קיבל העסק מגורמים חיצוניים

תחת סעיף תשלומים מופיעים:

 • כלל התשלומים אשר שולמו על ידי העסק בתמורה לפעילות העסקית השוטפת, לרבות, תשלום לספקים, תשלומי שכר לעובדים, שכירות וכדומה.
 • כלל התשלומים אשר שולמו על ידי בית העסק עבור הוצאות שאינן שוטפות דוגמת: רכש ציוד וכדומה
 • תשלומים אשר שולמו על ידי בית העסק בגין פירעון הלוואות

בשני המקרים (תקבולים ותשלומים), הדו"ח מתייחס אך ורק לכספים אשר התקבלו ו/או שולמו במזומן במהלך תקופת הזמן המוגדרת מלכתחילה לצורך הכנת הדו"ח.

ניהול תזרים מזומנים – עד כמה הוא חשוב והכרחי לכל בית עסק ועצמאי?

ניהול נכון וענייני של דוחות תזרימי מזומנים, מאפשר לבעל העסק לתכנון באופן היעיל ביותר את התנועות הכספיות שלו, ובתוך כך, להימנע ממצבים בהם אף על פי שבית העסק נחשב לרווחי, הוא עשוי להתמודד עם מצב של מחסור במזומנים, דבר העשוי להקשות על המשך קיומו.

כאשר מדברים על ניהול נכון של דוחות תזרימי מזומנים מדברים למעשה על דוחות הכוללים בתוכם תחזיות לתקופת הזמן הקרובה, בדרך כלל בין 3 ל-6 חודשים. התחזיות המופיעות בדוחות, יכולות לסייע לבעלי בית העסק להיערך מראש לתרחישים פיננסיים כאלו ואחרים בהתאם לממצאי הדו"ח, ובאופן זה לפעול לדחיית ו/או להקדמת תשלומים, גיוס הלוואות וכדומה. על בסיס ממצאי הדוח ניתן בהחלט לנקוט באמצעי זהירות שונים שנועדו למנוע מחסור בכסף נזיל בעסק, כגון: צמצום במתן אשראי ללקוחות בית העסק וגיוס הון נוסף המיועד לצרכי גישור בין ההכנסות וההוצאות.

כמו כן, ניהול נכון של דו"ח תזרים מזומנים, יכול לסייע לבעלי בית העסק לבדוק לעומק היבטים שונים הקשורים לתפעול בית העסק, וביניהם: רמת ההשקעות, כשירות הציוד הקיים, קצב גידול ו/או האטה של המכירות, תנאי אשראי ללקוחות, רמות המלאי וכדומה.

ניהול נכון של תזרים מזומנים – כיצד?

כדי לשלוט באופן מלא בתזרים המזומנים, מומלץ בראש ובראשונה לבנות את הדוח בעזרת יועץ פיננסים ו/או רואה החשבון של בית העסק, ובאופן זה לנהל את התזרים באופן שוטף ותדיר ולהפיק ממנו את המיטב בהתאם לכל דרישה או צורך בכל רגע נתון.

מעבר לכך, חשוב להבין שהמטרה המרכזית של ניהול תזרים המזומנים היא לאפשר לבית העסק לפעול מתוך עוצמה פיננסית המאפשרת לו לשלם את כלל התחייבויותיו השוטפות על בסיס הכסף הנזיל העומד לרשותו, ובתוך כך להמשיך לשגשג ואף לצמוח. הבנה עמוקה לכך שתזרים המזומנים הוא אחד מהמרכיבים הניהוליים הקריטיים ביותר לשרידותו של בית העסק, תוביל לכך שכל בעל/ת עסק וכל עצמאי/ת יבין את החשיבות של ניהול תזרים המזומנים ויעשה כל שביכולתו על מנת לשמור על מאזן תקין של מזומנים.

בשלב זה, חשוב לציין שאחת מהסיבות הנפוצות ביותר לבעיית תזרים מזומנים היא אי – התאמה בין מועדי פרעון של התשלומים להם נדרש בית העסק לבין מועדי גביית התקבולים שלמעשה מהווים את הבסיס לכל תשלום עתידי. מעבר לכך, חשוב להתייחס לאירועים בלתי צפויים העשויים להשפיע על תזרים המזומנים, וביניהם: התייקרות של חומרי הגלם, דמי השכירות וכדומה, משברים כלכליים בעולם, נזקים בלתי צפויים, משברים בלתי צפויים דוגמת וירוס הקורונה וכדומה.

לפניכם, מספר פעולות היכולות לסייע גם לכם לנהל באופן המיטבי והנכון ביותר את תזרים המזומנים:

 • הכנת תחזית תזרים מזומנים – ברוב המקרים מומלץ להכין תחזית לתקופה מקדימה של שישה עד 12 חודשים על פי פילוח חודשי/שבועי/יומי בהתאם לצורך ומצבו הפיננסי של בית העסק.
 • הערכת תקבולים צפויים – ניתוח מעמיק של הכנסות בית העסק יאפשר להם להעריך את ההכנסות הצפויות לכם בהמשך תוך התייחסות לפרמטרים שונים המותאמים לפעילותו של בית העסק, לרבות, רמת תחרות בשוק, שינוי מחירים של חומרי גלם, עונתיות וכדומה.
 • הערכת תשלומים צפויים – ניתוח מעמיק של כל סוגי ההוצאות (קבועות ומשתנות כאחד) ולאחר מכן פריסת מועדי תשלום בהתאם לאשראי של בית העסק אצל הספקים השונים ומועדי תשלום המשכורות בבית העסק.
 • פירעון הלוואות – מיפוי כל התשלומים המשמשים לפירעון הלוואות אותן נטל בית העסק בהתאם ללוחות הסילוקין ובהתחשב בשיעורי ריבות ומרכיבי הצדמה וכדומה.
 • צפי השקעות משתנות – ניתוח מעמיק של כלל ההשקעות המשמשות לצרכי פיתוח עסקי וצמיחה עסקית. לצורך כל, חשוב להעריך את כל העלויות הנלוות להשקעה כזו או אחרת בבית העסק על פי צפי ההכנסות ובהתאם למסגרת התשלומים ותנאי התשלום של ההשקעות הקיימות או המתוכננות.

לאחר ניתוח, מיפוי ובדיקה של כל הפעולות המופיעות לעיל, חשוב להגדיר את מצבו הפיננסי של בית העסק נכון ליום הבדיקה ולפעול בהתאם למצבו הפיננסי המדויק של בית העסק, ובתוך כך להימנע מחריגות ממסגרות האשראי ופיגור בתשלומי הלוואה וכדומה.

טיפים חשובים לשיפור תזרים המזומנים

במידה ותזרים המזומנים שלכם הינו תקין וגם אתם רוצים לנהל נכון את תזרים המזומנים ולפעול באופן מתמיד לשיפור מצב התזרים, אנו ממליצים לכם לנקוט בכל אחת מהפעולות הבאות:

 • הפעילו מערך הנהלת חשבונות יעיל ומסודר הפועל בין היתר להפקת ושליחה של דרישות תשלום וחשבוניות ללקוחות בית העסק
 • הפעילו מערך גבייה רחב באמצעותו ניתן לגבות חובות במספר דרכים שונות, לרבות, כרטיסי אשראי, מזומן, אפליקציות תשלום וכדומה
 • עשו שימוש במערכת הנהלת חשבונות חכמה היכולה לסייע לכם לעקוב בכל רגע נתון אחר תזרים המזומנים, הוצאות בית העסק, דוחות חייבים וכדומה.
 • בצעו בדיקות מקדימות לפני שאתם מתחילים לעבוד עם לקוחות חדשים על מנת לבדוק את מצבם הפיננסים
 • וודאו כי אינכם עובדים עם לקוחות ברמות סיכון גבוהות, דבר העשוי להעמיד את העסק שלכם בסיכון עקב פיגור בתשלומים ו/או אי תשלום.

בכל אותם מקרים בהם אתם מתמודדים עם תזרים מזומנים בעייתי, אנו ממליצים לכם לנקוט בכל אחת מהפעולות הבאות:

 • הציעו ללקוחות החברה הנחות משמעותיות עבר תשלום במזומן בלבד וזאת מבלי להשפיע על הרווח הגולמי שלכם.
 • אל תהססו לבקש מקדמה חלקית כבר במועד הזמנת המוצר ו/או השירות
 • במידת הצורך בצוע ניקיון שיקים בבנק לצורך המרת שיקים דחויים לכסף מזומן בתמורה לריביות ניכיון
 • במידת הצורך בצוע ניכיון כרטיסי אשראי בחברות הסליקה השונות

זכרו – ניהול נכון ושליטה מוחלטת על תזרימי המזומנים בבית העסק, תאפשר גם לכם לערוך בקרה שוטפת של תזרים המזומנים ובאופן זה לבחון באופן מתמיד ומתמשך את מצבכם הפיננסי ולמנוע מצבים בהם קיים מחסור בכסף נזיל.