ביזיבלוג

איך מנהלים תזרים מזומנים בעסק?

מהו ניהול תזרים מזומנים בעסק? עד כמה הוא משמעותי עבור כל בית עסק ומהי הדרך הנכונה והיעילה ביותר לניהול תזרים המזומנים בבית העסק? על כך ועוד בעמוד שלפניכם.
תוכנה עבור רו"ח

מהו ניהול תזרים מזומנים בעסק? עד כמה הוא משמעותי עבור כל בית עסק ומהי הדרך הנכונה והיעילה ביותר לניהול תזרים המזומנים בבית העסק? על כך ועוד בעמוד שלפניכם.

תזרים מזומנים הוא מונח חשבונאי המציג בתוכו את זרימת הכסף המזומן בבית העסק בתקופת זמן מוגדרת, ובאופן כזה המפרט בתוכו את כל התשלומים והתקבולים שבוצעו בפועל בבית העסק. כמו כן, תזרים המזומנים מציג את יתרת הכספים בבית העסק בנקודת הזמן הרלוונטית ובעתיד הקרוב לה.

מה כולל בתוכו תזרים המזומנים?

תזרים מזומנים בעסק, מפרט בתוכו את כל סוגי התשלומים היוצאים מהעסק בפועל במזומן, לצד כל התקבולים הזורמים אל חשבון בית העסק במזומן. ברשימת התשלומים נכללים בין היתר תשלומים בגין כל סוגי ההוצאות השוטפות של בית העסק, לרבות, תשלומים לספקים, תשלומי שכר, תשלומים עבור רכש ציוד ומלאי, תשלום עבור דמי שכירות, תשלום עבור הוצאות פרסום, תשלומים עבור פירעון הלוואות, מיסים וכדומה. מנגד, התקבולים הנכללים בתזרים המזומנים כוללים בתוכם את סך כל התשלומים שבית העסק קיבל מגורמים שונים במהלך תקופת זמן כזו או אחרת, בין אם מדובר בתשלומים שניתנו בתמורה לפעילותו של בית העסק ובין אם מדובר בתשלומים שניתנו לבית העסק במסגרת מענקים, השקעות וכדומה.

חשוב לציין שכאשר מדברים במונחים חשבונאיים של תזרים מזומנים, מדברים למעשה על שני סוגי תזרים:

1. תזרים מזומנים חיובי בו סך ההכנסות (תקבולים) של בית העסק גבוהות מסך ההוצאות שלו בפועל
2. תזרים מזומנים שלישי בו סך ההוצאות (תשלומים) של בית העסק גבוהות מסך ההכנסות בפועל

אם כך, מהו ניהול תזרים מזומנים?

על מנת לשלוט בהוצאות ובהכנסות בבית העסק, כל בית עסק נדרש לניהול תזרים מזומנים שלמעשה יאפשר לבעלי העסק ומקבלי ההחלטות הכלכליות בבית העסק, לבחון את מצבם הפיננסי בכל רגע נתון ובהתאם לסך ההוצאות השוטפות אל מול סך ההכנסות הצפויות לבית העסק בנקודות זמן כאלו ואחרות. ניהול תזרים מזומנים מהווה את אחת מהפעולות החיוניות והמומלצות ביותר לניהול נכון של בית העסק לא רק בהיבט הפיננסי אלא גם בהיבט התפעולי, מכיוון שממצאי הדו"ח יכולים להעיד על בעיה תפעולית הגורמת להפסדים כאלו ואחרים.

ניהול תזרים מזומנים – עד כמה הוא משמעותי עבור כל בית עסק?

עסקים המתמודדים עם תזרים מזומנים שלילי, יתקשו לפעול לאורך זמן, והם עשויים למצוא את עצמם נסגרים או נאנקים בחובות בגין הלוואות אותן הם נטלו לצרכי תפעול בית העסק. לפיכך, קיימת חשיבות רבה ליצירת מנגנון עסקי שיאפשר לבית העסק להגיע לתזרים מזומנים חיובי באופן רציף וקבוע. בנקודה זו, חשוב לציין שתזרים מזומנים חיובי בבית העסק, מקנה לעסק יציבות, מסייע בצמיחתו ולמעשה מספק הגנה במקרים ומצבים בהם העסק נקלע למשבר פיננסי עקב בעיה בלתי צפויה. כמו כן, תזרים מזומנים חיובי מהווה יתרון כלכלי לעסקים המעוניינים לצמוח ולצורך כך הם נדרשים להלוואה ו/או כניסת משקיע.

עסקים שאינם מנהלים באופן רציף וקבוע את תזרים המזומנים שלהם, עשויים למצוא את עצמם "מופתעים" ממסחור בהכנסות ו/או משורת הרווח התחתונה בדו"חות חשבונאיים אחרים של בית העסק, כגון דוח רווח והפסד שנתי. מנגד, עסקים המנהלים בצורה היעילה ביותר את תזרים המזומנים שלהם, מודעים למצבם הכלכלי האמיתי בכל רגע נתון וערוכים טוב יותר למצבים לא צפויים.

מהי הדרך הנכונה והיעילה ביותר לניהול תזרים מזומנים בבית העסק?

כיום, תוכלו למצוא מגוון רחב של תוכנות ייעודיות למטרות ניהול עסק, וביניהן, תוכנה לתזרים מזומנים, המאפשרת לעושים בה שימוש ליהנות ממגוון רחב של יתרונות במסגרתם תוכלו לנהל את בית העסק שלכם בצורה יעילה יותר ולהתמצא במצבכם הכלכלי השוטף בכל רגע נתון.