תפריט

הודעות ומשימות

הודעות והתראות ברמה היומית

הודעות והתראות ברמה היומית

bizibox תשלח לך הודעות והתראות על בסיס יומיומי בנוגע לביצועי עסקך והפעילות השוטפת שלך, אשר ישקפו לך חריגות בכל הפרמטרים המשמעותיים לניהול העסק שלך, ואי עמידה ביעדים שנקבעו על ידך.

טופס התקשרות
שליחה


הצטרפו אלינו
Facebook
YouTube
LinkedIn
Google+
יצירת קשר
iFact בע"מ, יהודה ונח מוזס 13, תל-אביב, 6744252
טלפון: 03-5610382 או 2365*