ביזיבלוג

ממה מורכב דוח תזרים מזומנים

אוגוסט 6, 2019
ממה מורכב דוח תזרים מזומנים

המילה דוח אולי עשויה להרתיע את מי שאינו בא מתחום הכספים, אבל כאשר מנהלים עסק חשוב להכיר לעומק את עולם הדוחות. הפקת דוח מסייעת בחילוץ נתונים חשובים לפעילות פיננסית תקינה. אחד הדוחות המרכזיים יחד עם דוח מאזן ודוח רווח והפסד הוא דוח תזרים מזומנים.

דוח זה מסכם את סכום המזומנים ושווי המזומנים הנכנסים אל העסק ויוצאים ממנו ומסייע להבין מהיכן הגיעו המזומנים, באילו נסיבות הוצאו, להשוות תנועות במזומנים ביחס לשנים קודמות ולהפיק מסקנות רבות ערך לניהול יעיל יותר של הכסף הנזיל.

הדוח, אגב, משמש משקיעים ושותפים אסטרטגיים כדי להבין אם העסק הוא עסק יציב וכדאי להשקעה.

מדוע חשוב להפיק דוח תזרים מזומנים, מה הוא כולל ואיך לנתח את הממצאים בדרך היעילה ביותר ולפעול על פי הנתונים? כל התשובות בכתבה שלפניכם.

על שלושה יסודות עומד הדוח

דוח תזרים מזומנים כולל שלושה רכיבי יסוד המתייחסים למזומנים משלושה סוגים שונים: מזומנים מפעילות שוטפת, מזומנים מהשקעה ומזומנים מפעילות מימון. מזומנים מפעילות שוטפת הם מזומנים שהעסק הפיק ישירות מהפעילות השוטפת. כמו למשל, מכירת מוצרים או שיווק שירותים והוא כולל גם התחייבויות כספיות שוטפות דוגמת תשלום לעובדים, שכר דירה, הוצאות תפעול, תשלומי מס ותשלום לספקים.

דהיינו: הוא מתייחס לכמה כסף נוצר כתוצאה ממוצרים או מהשירותים של העסק וכמה כסף זמין נשאר לאחר תשלומים שונים. ניתן לראות בפרמטר זה שינויים במזומנים, העדפות של לקוחות וכדומה.

בהפקת הדוח לרוב ניתן לבחור בין הצגה ישירה לבין הצגה עקיפה של תזרים המזומנים התפעולי. הצגה ישירה כוללת תזרים מפעילות שוטפת המוצג כרשימה של מזומנים ממכירות והוצאות והצגה עקיפה מוצגת ביחס שבין התזרים לרווח. כלומר, ניתן להציג את החלק התפעולי באחת משתי השיטות כאשר השיטה הישירה מציגה את תשלומי המזומנים ברוטו ואילו השיטה העקיפה מתחילה ברווח הנקי מדוח רווח והפסד המותאם לאלמנטים שונים כמו פחת. בכל מקרה, התוצאה זהה רק דרך ההצגה שונה אך רוב העסקים בוחרים בשיטה העקיפה.

הפרמטר השני בדוח תזרים מתייחס למזומנים מפעילות השקעה – כלומר, רכישה ומכירה של נכסים שיש לעסק, בין אם זה ציוד או כל השקעה אחרת – רכישה ומימוש לרוב של השקעות ארוכות טווח. הפרמטר השלישי הוא של פעילות מימון העוסקת בתזרים מזומנים של הון עצמי כמו אגרות חוב, מניות, דיבידנדים, תרומות.

יש רווחים אבל אין כסף בבנק

בניהול תזרים לעסקים חשוב להבין את ההבדלים המשמעותיים בין דוח תזרים לדוח רווח והפסד. בעלי עסקים רבים נוטים לגבש החלטות אסטרטגיות על סמך הרווח הנקי. הם רואים שהעסק רווחי ובטוחים שיש להם כסף לקנות סחורה, לפתח ולהגדיל את העסק ומגלים מאוחר מדי שאין להם כסף מזומן למימוש כל אלה.

הסיבות לכך מגוונות. לדוגמא – יתכן שלקוחות שילמו בכרטיס אשראי, העסקה נכללה ברווח, אבל בהמשך התשלום בוטל ולא נכנס כלל כסף מאותה עסקה לעסק. לכן, חייבים להסתמך על שילוב בין כל הדוחות ולבחון מה הסטטוס התזרימי.

דוח תזרים מזומנים מאפשר למשקיעים גם לקבוע את איכות הרווחים והאם יש לעסק מספיק מזומנים על מנת לשמור על יציבות פיננסית.

מומלץ לכל כל בעל עסק גם של עסקים קטנים להפיק דוח תזרים היות והוא מספק מידע על כל תזרימי המזומנים, מכל המקורות האפשריים ויכול לספק פרטים חיוניים על תנועת המזומנים. כמו למשל, להבין את הנסיבות שהובילו לשינויים ביתרת המזומן מתקופה אחת לאחרת ולזהות בעיות כלכליות פוטנציאליות וכך להחליט אם לשנות מדיניות אשראי או להשקיע במאמצי הגבייה ואף למכור נכנסים מסוימים.

ניתוח הדוח מספקת תובנות חשובות ליציבות כלכלית לטווח הארוך. באמצעות הדוח תוכלו לדעת מה מצב המזומנים בפועל של העסק ולהסדיר את המחסור במזומנים על מנת לאפשר את צמיחתו.

כמו כן, כל סתירה בדיווח כספי ניתן לבדוק באמצעות דוח התזרים על ידי השוואת מיקום המזומן בשני הדוחות.

ניהול תזרים מזומנים בפלטפורמה הנכונה

דוח תזרים מזומנים מפיקים לרוב אחת לשנה, אבל מומלץ כל רבעון על מנת לבצע התייעלות עסקית במידת הצורך ולבנות על פיו גם תכנית עסקית ותקציב.

לצורך כך, היעזרו בפלטפורמה ידידותית למשתמש כמו bizibox המאפשרת להפיק דוח תזרים מזומנים בדרך פשוטה ומהירה ולנהל בחוכמה את תזרים המזומנים. המערכת מבצעת הכל בצורה אוטומטית לאחר הזנת הנתונים והתממשקות כל המקורות כך שלא צריך להגיע עם ידע פיננסי קודם והנתונים הכספיים מוצגים בצורה ויזואלית ברורה להבנה ולניתוח מכל מקום ובכל עת, כולל אפליקציה ייעודית.